ขออภัยในความไม่สะดวกเว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราชมนู(ข้างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนคันคลองชลประทาน ๒๑ ขวา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร คสล.๒ชั้นโรงเรียนเทศบาล ๓
ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน ๓๗ คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง
ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน จำนวน ๓๗ คนมาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราชมนู(หลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยหลังสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพรมจารย์กับซอยโยธาเทพ
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยศรีสุริโยทัย๑
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพระยากำจัด
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปรางค์สามยอด
ประกวดราคาซื้อไฟหยดน้ำ LED-๑๐๐ หัว
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ กระบอกสูบไม่ต่ำว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อฯ จำนวน ๑ คัน
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์(ดีเซล)แบบถังบรรจุน้ำทรงเหลี่ยม จำนวน ๑ คัน
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าพระกาฬ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยศรีสุริโยทัย ๑
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสรศักดิ์
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราชดำเนิน(ถนนหน้าพระกาฬ ถึงถนนสรศักดิ์)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราชดำเนิน(ถนนสรศักดิ์ถึงถนนพระราม)
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Free Web Site Counter

จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์