ขออภัยในความไม่สะดวกเว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง 
 
ร่วมชมการโชว์ตัว นางนพมาศ ชุดกีฬา การประกวดนางนพมาศในงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุดจอมพล ป.พิบูลสงคราม ประจำปี 2561
การแถลงข่าวงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุดจอมพล ป.พิบูลสงคราม ประจำปี 2561
ประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ลพบุรี ครั้งที่ 1-62
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Free Web Site Counter

จํานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์